Boğaziçi Üniversitesi’nde Çevre Teknolojisi ve Biyoteknolojisi çalışmaları

Çevre Bilimleri Enstitü bünyesinde Çevre Teknolojisi ve Biyoteknolojisi alanına giren sistematik çalışmaları ve dersleri başlatan ilk isimlerden biri de Prof. Dr. Ferhan Çeçen…

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Ferhan Çeçen atıksu ve su arıtımında kullanılan proseslerin karakterizasyonu üzerine çok sayıda çalışmaya imza atmış bir akademisyen.  

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulan SOMA Araştırma Grubu üyesi olarak GE-Lİ-YO-RUM DİYEN FACİA adlı Ocak 2015 tarihli rapora Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri kısmıyla katkıda bulunan Çeçen aynı zamanda, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Çevre Teknolojisi ve Biyoteknolojisi alanına giren sistematik ilk çalışmaları ve dersleri başlatan isimlerden biri.

Geçtiğimiz yıllarda TÜBİTAK’ın Çevre ile ilgili yürütme kurulunda (İÇTAG) aktif görev alan Prof. Dr. Çeçen, Mühendislik dalında 2000 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülü, yine 2000 yılında Genç kategorisinde Boğaziçi Üniversitesi Araştırmada Üstün Başarı Ödülü sahibi. Ferhan Çeçen ile güncel araştırma konuları üzerine görüştük.

Atıksu ve su arıtımında kullanılan proseslerin karakterizasyonu kapsamında çevre biyoteknolojisi ve fizikokimyasal prosesleri inceleyen  Prof. Dr. Çeçen’in başlıca çalışma konuları arasında evsel ve endüstriyel atıksu arıtımı, aktif çamur ve biofilm kinetiği, biyolojik nütrient giderimi, toksik ve zor ayrışan organik maddelerin giderim ve etkileri, organik maddelerin ve ağır metallerin biyolojik sistemlerdeki inhibitör etkileri, zor ayrışan kirleticilerin aktif karbona adsorpsiyonu, adsorpsiyon ile biyolojik proseslerin kombinasyonu gibi başlıklar yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi’ne katıldıktan sonra gerek BAP gerekse TÜBİTAK desteğiyle “atıksu ve arıtımında adsorpsiyon proseslerinin biyolojik proseslerle kombinasyonu” konusunda pek çok projenin yürütücülüğünü üstlenen Çeçen, bu çalışmalar sırasında bu konuda belirli bir kitap bulunmadığını görerek bu başlık altında bir kitap yazarak uluslararası camiaya katkıda bulunmaya karar verdiğini belirtiyor. 2009’da yazmaya başladığı kitap, uluslararası bir yayınevi olan Wiley-VCH tarafından 2011 yılında ‘’Ferhan Çeçen, Özgür Aktaş, Activated Carbon for Water and Wastewater Treatment: Integration of Adsorption and Biological Treatment’’ başlığıyla yayınlanan Prof. Dr. Çeçen söz konusu kitabın gerek su gerekse atıksu arıtımı sırasında aktif karbon adsorpsiyonu ile biyolojik proseslerin kombinasyonu konusunda olup, konunun gerek bilimsel ve teknik esaslarını gerekse uygulamalarını kapsadığını belirtiyor. (Kitabın ikinci yazarı Özgür Aktaş ise Boğaziçi Üniversitesi mezunu olup, Prof Dr. Çeçen’in eski doktora öğrencisi ve asistanı. Aktaş halen Medeniyet Üniversitesi’nde Doçent olarak çalışıyor).

2013 yılı sonunda Kirk-Othmer Chemical Technology  ansiklopedisinin daveti üzerine bu ansiklopedi için “Aktif Karbon” bölümünü (Nisan 2014)  kaleme alan Ferhan Çeçen’in son yıllarda yürüttüğü projeler metal ve nanometallerin biyolojik arıtma sistemleri üzerindeki etkisi üzerine yoğunlaşıyor. Bu konuda başta TÜBİTAK projesi olmak üzere, ‘’Biyolojik sistemlerde mikrobiyel ürünler ve metal inhibisyonu’’, ‘’Nanogümüşün biyolojik arıtma sistemlerine etkisi’’ başlıklı üç ayrı projeye imza atmış bulunuyor.

http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazici-universitesinde-cevre-tekn...

Share