Tarım sektöründe çalışan kadınlara Boğaziçi'nden 'iklim değişikliği' eğitimi

Boğaziçi Üniversitesi, “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı”nca desteklenen ve Rize Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen “Değişen İklimde Tarım Sektöründe Kadın İşgücünün Farkındalığının Geliştirilmesi Projesi”nin yürütücülüğünü üstleniyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında desteklenen proje, 15 Eylül 2017 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Değişen İklimde Tarım Sektöründe Kadın İşgücünün Farkındalığının Geliştirilmesi projesi iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek sektörlerin başında gelen tarımda çalışan kadınların iklim değişikliği konusunda bilgi sahibi olmalarını, iklim değişikliğinin doğuracağı risklere karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almalarını sağlamayı hedefliyor. Her ne kadar öncelikli kişiler iklim değişikliğinin etkilerine en fazla maruz kalacak olan kadınlar olsa da tarım sektöründeki tüm işveren ve işçilerin de bu farkındalığa ulaşması amaçlanıyor. Bu sayede tarımdaki yatırımların ve işe alımların gelecekte en etkin biçimde yapılmasına ön ayak olunabileceğine dikkat çeken projenin hedef kitlesini Türkiye’deki tarım sektörü ve tarım sektöründeki kadın işçiler oluşturuyor. Bu amaçla, proje kapsamında Türkiye’de tarım sektöründe en fazla kadın işçiyi bünyesinde barındıran illerin başında gelen Rize ve Çanakkale’de eğitimsel ve bilgilendirici toplantılar düzenlenecek. Ayrıca projenin ana faaliyetlerinden biri olan bu toplantıların yanı sıra, dijital kitap ve kısa videoların sosyal medya aracılığıyla ülke genelinde yaygınlaştırılması da hedefleniyor.

Proje kapsamında farkındalık ziyaretlerinin ilki ise geçtiğimiz ay Rize’de gerçekleştirildi. Rize - İsmail Kahraman Kültür Merkezi’ndeki etkinlik öncesinde proje yürütücüsü, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz liderliğinde araştırmacılar Tufan Turp ve Nazan An’ın yer aldığı Boğaziçi Üniversitesi proje ekibi, Rize Belediyesi proje ekibi ile birlikte Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’ı ziyaret ederek proje hakkında bilgilendirmede bulundular. Farkındalık ziyareti etkinliğine hedef kitle olan kadınların çoğunlukta olduğu 150’nin üzerinde katılımcı ilgi gösterdi. Etkinliğin ana konuşmacısı ve proje koordinatörü Prof. Dr. Levent Kurnaz ise öncelikle tarımsal kadın işgücünde ilk sırada yer alan Rize’de böyle bir toplantının düzenlenmesinin önemine değindi. İklim değişikliğinin en fazla etkileyeceği sektörlerin başında gelen tarımda çalışan kadınların iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri ve iklim değişikliği ile mücadelede yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi olmaları, farkındalıklarının artması ve kapasitelerinin geliştirilmesi için interaktif bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Levent Kurnaz, projenin devamında iki kez daha Rize’de ve bir kez de Çanakkale’de farkındalık ziyaretlerinin olacağını belirtti.

Share