Mühendislik eğitiminde uluslararası standartlar Boğaziçi’nde

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin tüm bölümleri ABET Akreditasyonu aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, yükseköğretim kurumlarının uygulamalı bilim, mühendislik, teknoloji ve bilişim alanlarındaki programlarını değerlendiren sivil toplum kuruluşu ABET ("Accreditation Board for Engineering and Technology) tarafından verilen akreditasyonu aldı.

İlk kez 1998 yılında tüm programlarıyla ABET Akreditasyonu’na değer görülen Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin tüm programlarını kapsayan ve bu yıl itibariyle almış olduğu ABET Akreditasyonu, 2016’dan başlayarak altı yıl süreyle geçerli olacak.

ABET Akreditasyonu ile ilgili bilgi veren Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günay Anlaş, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin tüm programlarıyla Türkiye’nin en iyi mühendislik fakültesi olduğunu vurgulayarak, uluslararası alanda tanınan akademisyen kadrosuyla, araştırma odaklı olmasıyla ve başarılı öğrenci profiliyle Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin Türkiye’de uluslararası standartların üzerinde eğitim-öğretim veren bir fakülte olduğunu kaydetti.

Anlaş, Robert Koleji Mühendislik Okulu’nda 1912’de başlayan mühendislik eğitiminin Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihinde çok önemli bir yeri olduğuna ve Türkiye’de mühendislik alanında tarihsel önemde bir ‘’ekol’’ oluşturduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Günay Anlaş, kısa süre önce yenilenen uluslararası ABET Akreditasyonu’nun mühendislik eğitiminin kalitesini çok katmanlı ve değişkenli değerlendirme yöntemleriyle ölçen önemli bir değerlendirme olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi:

‘’ABET akreditasyon sürecinin en önemli özelliği üniversitelerin kendilerini değerlendirmelerini sağlamasıdır. ABET, A.B.D.’de hem devlet kuruluşları hem de özel şirketler tarafından aranan bir sertifikasyondur. Amerika’nın önemli okulları yine bu akreditasyon sistemine dahildir. Bu değerlendirme sistemi bizzat mühendislik fakültelerinin kendileri tarafından talep edilmektedir. ABET akreditasyonuna tabi olmak bir eğitim kurumunda eğitim-öğretim kadar, özdenetim alanında da kayıt altına alınan bir kültürün oluşması açısından kritik önem taşımaktadır.

Sadece lisans programları için verilen bu akreditasyonun değerlendirme kriterleri arasında ‘’öğretim programlarının amaç ve hedeflerinin yazılı dokümantasyonu, amaç ve hedeflerin sanayi temsilcileri, bölümlerin danışma kurulları ve mezunların görüşlerinden oluşacak biçimde hazırlanmış olması, programların uygulama sonuçlarının dokümante edilmesi, ders notlarının düzenli olarak hazırlanması, ilgili öğretim programıyla ilgili tüm yazılı bilgilerin şeffaf biçimde kurumun web sitesinde yayınlanması’’ gibi kurumların işleyişinde yazılı kültüre verilen önemi öne çıkartan kriterler geliyor’’.

Prof. Dr. Günay Anlaş, ABET Akreditasyonu öncesinde mühendislik bilimlerinden akademisyenlerden oluşan ABET denetçilerinin Boğaziçi Üniversitesi’ni ziyaret ederek ders programlarını ve uygulamaları incelediklerini, hocalar ve öğrencileri kapsayan görüşmelerle titiz bir değerlendirme sürecinden geçildiğini belirtti.

Share