''Dünya Tsunami Farkındalık Günü”nde uzmanlar uyardı

Tüm dünyada tsunami konusunda farkındalık yaratmak üzere her yıl 5 Kasım’da gerçekleştirilen ''Dünya Tsunami Farkındalık Günü” Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde (KRDAE) 5 Kasım’da düzenlenen basın toplantısı ile Türkiye’de de gündeme alındı.

Türkiye’de de tsunami tehlikesi için hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulunulan toplantıda; “Tarihsel ve güncel bilimsel çalışmalar tsunami afetinin ülkemizi çevreleyen denizlerde de yaşandığını gösterdiği, günümüz modern dünyasında, özellikle kıyı şeritlerindeki kentsel yerleşme ve liman, tersane, havaalanı, termik ve nükleer santraller başta olmak üzere endüstriyel yapılaşmaların artması, çevre denizlerimizde yaşanabilecek herhangi bir tsunaminin ülkemize olan etkileri üzerinde dikkatle durulmasını gerektirmektedir” denildi.

“Dünya Tsunami Farkındalık Günü” nedeniyle, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in KRDAE Bölgesel Tsunami Gözlem Merkezi Akreditasyon Süreci hakkında bilgi verdiği toplantıda, Boğaziçi Üniversitesi’nden Dr. Öcal Necmioğlu “KRDAE’de Gerçekleştirilen Güncel Tsunami Çalışmaları”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner “UNESCO Tsunami Programı”, Japan International Cooperation Agency’nden Ko GOTO “ JICA’nın Afet Risk Azaltma Çalışmalarına Katkıları”, Kagawa Üniversitesi’nden Yoshiyuki Kaneda ve Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology’den Takane Hori de “MarDiM Projesi Tsunami Grubu’nun Aktiviteleri” konulu konuşma yaptı.

Toplantıda; Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), bünyesindeki Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nin ülkemiz ve çevresinde meydana gelen tüm depremleri ve denizlerde meydana gelebilecek su seviyesi değişimlerini gözlemleyerek ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara deprem bilgi ve tsunami uyarı mesajları gönderdiği belirtildi.

Yapılan araştırmalarda yaklaşık olarak 8300 km’den fazla kıyı şeridine sahip ülkemizde son 3000 yıl içinde 90’dan fazla tsunami meydana geldiğini gösterdiği belirtilen toplantıda, “Yapılan çalışmalarda en büyük dalga yüksekliklerinin incelenmesi sonucunda; Kuzey Ege’de 1 m’ye varan tsunamilerin görülebileceği; Karadeniz, Kıbrıs, Levanten kıyıları, Trablusgarp, Doğu Sicilya, Güney İtalya ve Batı Yunanistan’da 3 m’ye varan dalgaların oluşabileceği değerlendirmesi yapılmıştır. Girit, Güney Ege, Kuzey-Doğu Libya ve İskenderiye (Mısır) arasında kalan bölgede ise, tsunami dalga yüksekliklerinin Hw > 3 m olabileceği görülmüştür. Çalışma sonucunda genel bir değerlendirme olarak Karadeniz’de Kırım yarımadasının güneyi, Bulgaristan kıyıları ve Romanya’nın güney kıyılarında dikkate değer (1m < Hw < 3 m) seviyede tsunami tehlikesinden söz edilebilirken, Karadeniz’in diğer bölgelerinde tsunami tehlikesinin düşük (Hw < 1 m) olduğu vurgulanmış, Orta-Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde ise Helen yayı, çevresi ve ona dik olan Güney Akdeniz-Kuzey Afrika sahillerinde tsunami tehlikesinin yüksek (Hw > 3 m) olduğu, Güney Ege, Trablusgarp, Doğu Sicilya ve Güney İtalya, Batı Yunanistan, Kıbrıs’ın batı ve güney kıyıları, Türkiye’de Kaş yarımadası ve Antalya körfezi ile Lübnan-İskenderiye (Mısır) arasındaki bölgede dikkate değer (1m < Hw < 3 m) seviyede tsunami tehlikesinden söz edilebileceği savlanmıştır. Kuzey Ege, Tunus, İtalya’nın güney-batı kıyıları, batı ve kuzey Sicilya ile Mersin ile Lübnan arasında İskenderun körfezini de içine alan bölge ve Kuzey Kıbrıs sahillerinde tsunami tehlikesinin düşük (Hw < 1 m) olduğu değerlendirmesi yapılmıştır.

KRDAE-BDTİM TSUNAMİ ERKEN UYARI SİSTEMİ

KRDAE bünyesinde hizmet vermekte olan Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Merkezi’nin (BDTİM), Doğu Akdeniz bölgesindeki 8000 km'den fazla kıyı şeridimiz boyunca deprem ve depremin yaratacağı tsunami, su baskınları ve bölgede oluşabilecek bu tür afetlerde hızlı bilgi üreten, veri ve paylaşım kapasitesi yüksek, kıyılarımız boyunca sürekli, gerçek-zamanlı ve sağlıklı gözlem yapan ulusal ve bölgesel bir araştırma merkezi olduğu belirtilen toplantıda, merkezin çalışma alanları hakkında şu bilgiler verildi:
“Sorumluluk alanı içinde 24 saat/7 gün tsunami gözlemleri yaparak, bölgede oluşan depremler ve bunların tsunami oluşturma potansiyellerini incelemekte, gerekli durumlarda ilgili acil durum müdahele ve yönetim birimleriyle iletişime geçmektedir. Bu bağlamda Harita Genel Komutanlığı ile işbirliği içerisinde deniz seviyesi ölçüm sistemleri merkezimize entegre edilmekte, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin sağlamış olduğu destek ile de tsunami modelleme çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca, ülkemizi çevreleyen coğrafyada belirlenmiş olan onaltı sismik istasyonun verilerinin Tsunami Uyarı Merkezi gereksinimlerimizi karşılamak üzere eş zamanlı olarak merkezimize aktarılmasını sağlamak amacı ile, merkezi Viyana-Avusturya’da bulunan Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Organizasyonu (CTBTO) ile 3 Şubat 2011 tarihinde bir anlaşma imzalanmıştır.”

Share