Boğaziçili öğretim üyelerinin kitabı akademik yayıncılığın dünya markası tarafından yayınlandı

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği öğretim üyeleri Prof. Önsan ve Prof. Avcı’nın hazırladıkları ‘’Multiphase Catalytic Reactors’’ (Çok-fazlı Katalitik Reaktörler) başlıklı kitap, alanında referans eser olma özelliği taşıyor. Kitap, akademik yayıncılıkta dünyanın önde gelen saygın yayınevlerinden Wiley tarafından okurlara sunuldu.

Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan kitap, çok-fazlı katalitik reaktörlerin matematiksel modellemesi ve tasarımından kimyasalların endüstriyel üretimindeki uygulamalarına kadar tüm boyutlarını ele alıyor. Bir kimyasal sürecin kalbindeki tek yeri doldurulamayacak birim kimyasal girdilerin istenen ürünlere dönüştürüldüğü kimyasal reaktördür. Bu bağlamda heterojen katalizin katkısı büyük önem taşımaktadır, çünkü günümüzde dünya ekonomisinin başlıca ağırlık alanlarından üçünü oluşturan petrol arıtımı, kimyasalların üretimi ve çevre kirliliğinin giderilmesine ilişkin işlemlerin tümü katı katalizörlerin etkin kullanımını gerektirmektedir. Bu kitapta iki- ve üç-fazlı katalitik reaktörlerin makrokinetik analizinin temel ilkelerinden başlanarak belirli endüstriyel uygulamalarına kadar uzanan konular kapsanıyor. Yazarlar, kitapla amaçlanan hedefi, ‘’Çok-fazlı katalitik reaktörlerin modellenmesi ve tasarımının akademik boyutlarının belirlenerek irdelenmesinin yanısıra bu reaktörlerin kullanıldığı en güncel endüstriyel uygulamalardan bazılarının ayrıntılı olarak tanımlanması’’ olarak ifade ediyor.

Altı bölümden oluşan “Çok-fazlı Katalitik Reaktörler” kitabında öne çıkan konular şöyle:

•Katalitik tepkime mühendisliğinin temel ilkeleri

•İki-fazlı katalitik reaktörler

•Üç-fazlı katalitik reaktörler

•Yapısal reaktörler

•Reaktör modelleme ve tasarımının başlıca araçları

•Çok-fazlı reaktörlerin endüstriyel uygulamaları

Çok yönlü olan bu kitabın her bölümünde kapsanan konular ilgili alanın önde gelen uzmanları tarafından yazılmış olup, kitap öğretim üyeleri, lisansüstü öğrenciler, araştırmacılar, ve gerek bilimsel gerekse endüstriyel kuruluşlardaki uzmanlar için mükemmel bir referans kaynağı olma özelliğini taşıyor.

 

Kitap hakkında bilgi için : http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118115767.html

 

ZEYNEP İLSEN ÖNSAN Kimya Mühendisliği lisans derecesini 1968 yılında, halen Boğaziçi Üniversitesi olan Robert Kolej Yüksekokulu’ndan (Istanbul-Türkiye), Kimya Mühendisliği Doktora derecesini ve heterojen kataliz dalında lisansüstü DIC diplomasını ise 1972 yılında Imperial College’dan (Londra-İngiltere) aldı. Türkiye’de heterojen kataliz alanındaki bilimsel araştırmaların Boğaziçi Üniversitesi’nde başlatılarak yerleştirilmesinde öncülük etmiş, birçok büyük araştırma ve kurumsal geliştirme nitelikli proje oluşturarak yönetti. Heterojen kataliz ve kimyasal reaksiyon mühendisliği alanlarında 40 yıldan fazla öğretim ve araştırma deneyiminin yanısıra, biyoreaksiyon mühendisliği konularında da yaklaşık 25 yıllık öğretim ve araştırma işbirliği deneyimine sahiptir. Boğaziçi Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği profesörü olup halen 74’ü SCI dergilerinde olmak üzere 85 bilimsel araştırma makalesi ve yakıtların işlenmesi için reaktör tasarımı konusunda Dr. Avcı ile birlikte yazılmış uluslararası bir kitap bölümü bulunmaktadır.

 

AHMET KERİM AVCI Kimya mühendisliği lisans, yüksek lisans ve Doktora derecelerini sırasıyla 1996, 1997 ve 2003 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nden aldı. Daha sonra Brüksel-Belçika’da Procter & Gamble’da ArGe yöneticisi olarak çalıştı ve 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’ne katılmış olup halen aynı bölümde profesör olarak görevini sürdürmekte. Avcı’nın devlet ve sanayi kuruluşları tarafından desteklenen birçok araştırma projesinin yönetimini üstlenmiş olup hakemli SCI dergilerinde yayımlanmış 25’in üzerinde bilimsel araştırma makalesi bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (2009), Boğaziçi Üniversitesi Araştırmada Üstün Başarı (2010), Eser Tümen Üstün Başarı (2011) ve Prof. Mustafa Parlar Araştırma Teşvik (2011) ödüllerinin sahibidir.

Share