Boğaziçi Üniversitesi’nin kurucu ortağı olduğu NeurotechEU ile yükseköğretimde yeni bir dönem başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi’nin kurucu ortakları arasında yer aldığı; Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifi (European Universities Initiative) çatısı altında desteklenen; diller, sınırlar ve disiplinler üstü bilim köprüsü olmayı hedefleyen NeurotechEU Avrupa Üniversitesi, 16 Aralık 2020’de gerçekleştirilen açılış etkinliğiyle çalışmalarına başladı.

Avrupa üniversitelerinin ve araştırma kurumlarının ABD ve Asya ile rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla kurumsallaşmış işbirliğini esas alan Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifi çerçevesinde hayata geçen NeurotechEU ("The European University of Brain and Technology”) açılış etkinliği NeurotechEU Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Çelikel’in moderatörlüğü ve sunumuyla 16 Aralık tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Sanal açılış töreninde inisiyatifin kurucu ortaklarından Radboud Üniversitesi’nin Rektörü Han van Krieken, Neurotech’i Avrupa yükseköğretiminde yakın gelecek için çok önemli bir inisiyatif olarak nitelendirdi. ‘’Öğrenciler ve akademisyenler şu anda sadece ekranları aracılığıyla fikir ve bilgi alışverişinde bulunmayacak, önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın farklı üniversitelerinde bulunarak birlikte çalışma şansı bulacaklar; kültürel bir bilgi alışverişi ortamında yer alacaklar’’ diyen van Krieken önümüzdeki süreçte immünoloji, astronomi ve toplum bilimleri alanlarını da kapsayacaklarını eklerken yükseköğretimde yeni bir dönem başlatan NeurotechEU’nun tüm öğrencilerine başarılar diledi.

Avrupa Komisyonu Yükseköğrenim Birimi Başkanı Vanessa Debias-Sainton ise Avrupa Üniversitesi İnisiyatifi’nin herhangi bir AB projesi olmadığını belirterek ‘’Bu uzun soluklu bir süreç. Bu inisiyatifte yer alan her bir yükseköğretim kurumun özellikle yaşadığımız Covid-19 pandemisinde çok daha fazla işbirliği içinde olmasını çok önemli buluyoruz. Eğitim günümüzde artık çok daha esnek ve kapsayıcı bir yapıda kurgulanmakta; bu inisiyatif sayesinde tüm disiplinlerden öğrencilerin farklı yöndeki yeteneklerinin geliştirebileceği bir ortam yaratılmasını son derece önemli buluyoruz. AB siyaseti açısından da yükseköğretimin değişimi konusu eğitim gündemimizin çok önemli bir parçasını oluşturuyor. NeurotechEU ise bu değişimin katalizörü konumunda’’ ifadelerini kullandı. Sanal açılışta ''Neurochallanges & Neurotech2040'' başlıklı oturum kapsamında sağlık, eğitim, akıllı şehirler, yapay zeka, ekonomi ve ekoloji başlıklarının da dahil edildiği sekiz workshop düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi, Sinir Bilimleri ve Teknolojileri teması altında fen bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinin içinde bulunduğu tüm alanlarda faaliyet gösteren birim ve programlarıyla çok boyutlu katkı veriyor.

Konsorsiyumda Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi’nin yanı sıra İngiltere’den Oxford University, Hollanda’dan Radboud University Nijmegen, Almanya’dan University of Bonn, İsveç’ten Karolinska Institutet,Romanya’dan  University of Cluj, İspanya’dan Miguel Hernandez University of Elche, ve Macaristan’dan University of Debrecen yer alıyor. Girişimin Boğaziçi Üniversitesi'nde liderliğini Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü üstlenirken; Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Can Yücesoy akademik lider; Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Necati Aras ise koordinatör olarak NeurotechEU’da görev alıyor.

Daha fazla bilgi için: https://theneurotech.eu/

 

 

Share