Boğaziçi Üniversitesi’nde geliştirilen GlakoLens başarı hikâyesi oldu

Glakom hastalığının izlenmesi amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde geliştirilen ve biyosensör teknolojisini kontak lens ile bütünleştiren GlakoLens’in hikâyesi ‘Teknoloji Transferini Hızlandırma – TTH Türkiye Danışmanlık Hizmetleri’nin raporunda yayınlandı. Rapor, “Technology Transfer Book of Knowledge with Turkish TTO Good Practices” ismini taşıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Günhan Dündar, Doç. Dr. Arda Deniz Yalçınkaya ve Doç. Dr. Hamdi Torun tarafından geliştirilen GlakoLens projesi, bilinen herhangi bir tedavisi olmayan kronik göz hastalığı glokomun teşhisi ve takibinde kontak lens ile bütünleşen yeni bir biyosensör uygulamasıyla mevcut çözümlerden daha etkin bir yol izlenmesi amacını taşıyor. GlakoLens adıyla şirketleşen proje, özgün teknolojik üstünlüğü ve küresel büyüme potansiyeli sayesinde teknoloji odaklı risk sermayesi fonu olan ACT VC’den (Accelerating Commercialization of Technology – Venture Capital) 465 bin Euro yatırım almıştı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde geliştirilen GlakoLens projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak olarak finanse ettiği Teknoloji Transferini Hızlandırma – TTH Türkiye Danışmanlık Hizmetleri (The Technologhy Transfer Accelerator – TTA Turkey Advisory Services) tarafından hazırlanan raporda kendine yer buldu. “Technology Transfer Book of Knowledge with Turkish TTO Good Practices” adını taşıyan raporda proje, “The Case of GlakoLense” başlığı ile Teknoloji Lisanslamada Türk TTO’ların İyi Uygulamaları bölümünde sunuldu.

Raporda, GlakoLens projesinin hikâyesi kronolojik olarak anlatılırken, projeden edinilen tecrübelerden Türk Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ekosisteminde yararlanılabileceğinin altı çizildi. “Technology Transfer Book of Knowledge with Turkish TTO Good Practices” isimli rapor, GlakoLens projesinin geliştirme, yatırım ve patent alma süreçlerini 2014-2017 yılları içerisinde dönemsel olarak ele aldı ve bu süreçlerden öğrenilebilecek noktaları vurguladı.

Raporda, projeden yola çıkılarak TTO’ların esas olarak yaptığı işin ‘güven satışı ve inşası’ olduğu ve projeye dair bilgilerin ‘ping-pong politikası’ yürütülmesi gereken durumlarda dâhi projeye dâhil olan taraflarla dürüstçe paylaşılması gerektiği belirtildi. GlakoLens’in özellikle patent ve yatırım alma süreçlerinde ‘hızlı ve konu odaklı olmanın gerekliliği’ açısından başarılı bir uygulama örneği oluşturduğunun aktarıldığı raporda, Boğaziçi Üniversitesi’nin ve Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin geniş ilişki ağının sürecin ilerletilebilmesinde kilit bir rol oynadığının da altı çizildi.

GlakoLens’in öncülüğünü yapacağı biyosensör teknolojisi, sensörlerin kontak lenslerle bütünleştirilmesi ve yapının temassız olarak bir elektronik okuyucu ile ölçülmesine dayanıyor. Bu teknoloji ile glokom hastalığı çok yüksek bir hassasiyetle tespit edilebilecek ve hastaneye gitmeye gerek duyulmadan hastalığın seyrinin izlenmesi ve kontrol altında tutulması mümkün olabilecek.

TTH Türkiye Danışmanlık Hizmetleri (TTA Turkey Advisory Services) tarafından hazırlanan raporda Türk TTO’ların İyi Uygulamaları’ndan bir örnek olarak sunulan GlakoLens projesi, 12-13 Ekim 2017 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 7. Uluslararası Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Konferansı’nda da ‘Laboratuvardan Pazara Başarı Hikâyeleri’ başlığı altında sunulmuştu.

‘Technology Transfer Book of Knowledge with Turkish TTO Good Practices’ ismini taşıyan rapor için: http://www.ttaturkey.org/52/n/technology-transfer-book-of-knowledge-with...

Share