Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik'te disiplinlerarası AB projesiyle Pakistan’a uzanıyor

BÜSİBER, Pakistan’da kurulacak siber güvenlik merkezleri için model oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi’nin Siber Güvenlik alanında yer aldığı ‘’RECYPHER Rethinking Cybersecurity in Pakistan: Human factors’ Essential Role’’ (Pakistan’da Siber Güvenliği Yeniden Düşünmek: İnsan Faktörünün Temel Rolü)’’ başlıklı projesi Avrupa Birliği Erasmus+ projeleri arasında kabul aldı. 1000’i aşkın proje arasından seçilerek desteklenmeye hak kazanan çalışmanın ortakları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nin yanı sıra, Almanya’dan Saarland Üniversitesi, Pakistan Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve bağlı üniversiteler yer alıyor.

Proje kapsamında Boğaziçi Üniversitesi’nde Aralık 2016’da faaliyetlerine başlayan BÜSİBER Siber Güvenlik Merkezi Projesi model alınarak Pakistan’daki dört üniversitede benzer merkezler kurulacak. Proje 15 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi Projesi BÜSİBER’in Yöneticisi ve Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilgin Metin, söz konusu projenin siber güvenlikte insan faktörünü, siber güvenliğin sosyal bilimler ile ortaklaşan yönlerini ve disiplinler arası doğasını vurgulaması açısından heyecan verici olduğunu kaydetti. Bilgin Metin, şu bilgileri verdi:

Hem Avrupa’ya hem de Doğu’ya uzanan bir köprü proje

‘’Siber güvenlik genel olarak teknik bir alan olarak görülse de aslında çok disiplinli bir alan ve özellikle sosyal bilimler ile yakın ilişki içerisinde. Bizim açımızdan bu projenin en heyecan verici yönü, disiplinler arası bir çalışmaya imza atmış olmamızdan kaynaklanıyor. BÜSİBER olarak (www.siber.boun.edu.tr) son üç yıldır bu alanda yetişmiş insan gücü açığını kapatmak için öğrencilere dokuz ücretsiz siber güvenlik kampı düzenledik. siber güvenlik kültürü ve farkındalığının ülkemizde yerleşmesi için çok sayıda özel sektör eğitimleri verdik. Üniversitemizde siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması kanunu hakkında farkındalık oluşturmak için sekiz  sektörel zirve düzenledik. Şimdi, kabul edildiğimiz Avrupa Birliği projesiyle bir yönüyle Avrupa ve bir yönüyle Doğu’ya uzanmış oluyoruz. Umarım bu proje siber güvenlik alanında çok disiplinli çalışmaların başlaması için bir kıvılcım olur’’.

Pakistan Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin üniversitemizi ziyareti

‘’18 Nisan 2019’da STM A.Ş. ile Pakistan Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nden bir heyetin ülkemizdeki siber güvenlik çalışmalarını incelemek için ziyaret ettiği üniversitelerden biri olduk ve BÜSİBER bünyesinde yapılan çalışmalarımızı inceledikten, iş birliği imkanları konuşulduktan sonra Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ayşın Ertüzün heyeti kabul etti. Ortak çalışma konusundaki temenniler dile getirildi. Biz daha sonra AB proje konsorsiyumlarında yer almak için temaslarda bulunurken Almanya’dan Saarland Üniversitesi bizimle temasa geçti. Bilindiği gibi, Erasmus projelerinde partnerler bir AB ülkesi, bir aday ülke ve gelişmekte olan ülke olmak üzere üçlü bir yapıdan oluşuyor. Biz Pakistan’ı proje ortağı olarak önerdik ve olumlu karşılandı. Saarland Üniversitesi de siber güvenlik alanında insan faktörünü araştırmak üzere Psikoloji Bölümü ile bu projede yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi olarak biz de siber güvenliğin sosyal bilimler ile ilişkisi ve yan yana çalışması gerekliliği bakımından Psikoloji, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Eğitim Bilimleri gibi bölümlerimizi bu projeye dahil etmeyi planlıyoruz’’.

Pakistan’da dört üniversitede BÜSİBER modeli kullanılacak

‘’Toplam altı üniversitenin yer aldığı proje kapsamında Pakistan’ın Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’ne bağlı dört üniversite ile ortak çalışmalarımız olacak. Bu üniversitelerdeki gençlere siber güvenlik eğitimleri vereceğiz. Eğitim içeriklerinin hazırlanması ve eğitimlerin verilmesi bizim ana sorumluluğumuzu oluşturuyor. Yürüttüğümüz mevcut projemiz sayesinde Boğaziçi bünyesinde siber güvenlik eğitimleri açısından çok ciddi bir birikimimiz oluştu. Bu yönüyle BÜSİBER, Pakistan'daki üniversiteler için de bir model oluşturuyor. Bu birikimi şimdi Pakistanlı öğrencilere aktarmak için çalışacağız. Mühendislik bilimlerinin yanı sıra sosyal bilimlerden öğrencilerimiz de olacak’’.

Siber güvenlik disiplinlerarası bir çalışma alanı

‘’Dünyada siber güvenliğin ancak disiplinler arası yaklaşım giderek benimsenmeye başlamıştır. Siber güvenlik ilk bakışta içerdiği yazılım ve donanım bileşenlerden ötürü bir mühendislik alanı olarak görülebilir. Öte yandan İşletme, Psikoloji, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler gibi sosyal bilimler alanlarıyla pek çok ortak nokta olduğunu görüyoruz. Siber saldırılarda kullanıcı hataları ve ihmalleri de önemli bir rol oynadığı için "kullanıcı farkındalığı" boyutuyla psikoloji bilimiyle ilişki halindedir. Kullanıcıların kandırılması yoluyla kritik bilgilere ulaşmayı hedefleyen sosyal mühendislik saldırıları ve siber zorbalık gibi alanlar yine psikoloji bilimiyle ilişki halindedir. Norveç ve Belçika gibi ülkelerin yayımladığı siber güvenlik kültürü dokümanları ve siber saldırıların farklı ülkelerde değişik şekilde yankı bulması sosyoloji bilimiyle ilişkilidir. Uluslararası ilişkiler "caydırıcılık” kavramının öğelerinden biri ekonomik güç ve silahlı kuvvetler yanı sıra siber güvenlik olmuştur. Bu yönüyle uluslararası ilişkiler ile bağlantılıdır. Siber güvenlik zafiyetleri iş sürekliliğini ve kurumların itibarını etkilediği için işletme ve finans alanlarıyla da bağlantılıdır. Biyolojik sistemlerdeki virüslerin yayılma modelleri ile bilgisayar virüslerinin yayılmaları benzerlikler içermektedir. Bu örnekler daha da artırılabilir.

Üniversitemizin en önemli gücü hem mühendislik hem işletme  hem sosyal bilimlerde güçlü olmasıdır. Üniversitemiz her alanda olduğu gibi ulusal ve uluslararası projeler konusunda da lider konumdadır. Bununla beraber teknoloji başlıklı çağrıların sayısının fazla olmasından dolayı mühendislik alanlarının toplam projelerdeki payı doğal olarak daha yüksek olmaktadır. Siber güvenlik alanındaki yürütülecek çok disiplinli çalışmalar ile proje çağrılarına üniversitemizdeki sosyal bilimler başta farklı alanlardaki araştırmacıların daha çok katılımı üniversitemiz açısından önemli bir kazanç olacaktır.  Konuyla ilgilenen hocalarımız e-posta temas kurabilirler”.

 

Share