Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü çalışmaların geliştirilmesine yönelik AB destekli uluslararası projenin partneri oldu

Boğaziçi Üniversitesi, Avrupa Birliği’nin Erasmus + Programı tarafından desteklenen; lisansüstü çalışmalara destek sunmak amacıyla altı Avrupa üniversitesinin Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yer alan altı üniversite ile ortaklaşa geliştirdikleri ‘’Enhancing Postgraduate Environments’’ (EPE) adlı web tabanlı programın paydaşlarından biri oldu. Bu projede Türkiye’den yer alan tek üniversite olan Boğaziçi Üniversitesi aynı zamanda Afrika kıtasındaki üniversiteler ile ilk kez bir akademik işbirliğine imza attı

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Mumcu ve Prof. Dr. Fikret Adaman’ın yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Taner Bilgiç ve Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Direktörü Ece Toker Günay’ın yer aldıkları ‘’Enhancing Postgraduate Environments’’ projesi çıktıları web ortamında geliştirildi.

Lisansüstü çalışmalara destek sunmak amacıyla danışmanlara, öğrencilere ve aynı zamanda araştırmacılara tez ve araştırma geliştirme süreçlerinde destek olmak üzere çeşitli konu başlıklarında, interaktif malzemeleri de içeren EPE projesinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nden Rhodes University, University of Fort Hare, Stellenbosch University, University of Western Cape, University of Zululand ve University of Kwazulu-Natal yer alıyor. Projenin Avrupa’dan partnerleri arasında ise Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi’nin yanı sıra Vrije Universiteit Amsterdam, African Studies Centre /Leiden, International Institute of Social Studies at Erasmus University, University of Edinburgh ve Ruhr Universitat Bochum bulunuyor.

Farklı ülkelerin lisansüstü eğitim pratiklerini kurumsal ve disipliner farklılıklar bazında da gözeterek coğrafi bağlam ötesine geçmeyi amaçlayan proje, beş farklı ülkeden uzmanları bir araya getirerek akademide daha güçlü bir lisansüstü eğitim ve daha iyi bir ‘’insan sermayesi’’ modeli nasıl yaratılır konusunda yol haritası sunuyor.

Proje kapsamında herkesin erişimine açık olan http://postgradenvironments.com/ sitesi ise gerek danışmanlar gerekse lisansüstü çalışmalar yürütmek isteyen öğrencilere araştırma tasarımından literatür taramasına, makale/tez yazımına, doğru danışmanı bulmaktan tezin yayın sürecine ve kariyer seçimine pek çok alanda bilgilendirici materyaller sunan önemli bir başvuru kaynağı. 67 video, interaktif sunum dokümanı ve pek çok ek kaynağa erişilebilen web sitesi dünyanın her yerinden kullanıcının erişimine açık ve ücretsiz olmasıyla dikkat çekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nin partnerleri arasında yer aldığı ‘’Enhancing Postgraduate Environments’’ projesi hakkında Fikret Adaman, Ayşe Mumcu ve Ece Toker Günay’dan bilgi aldık.

Prof. Dr. Mumcu, “Enhancing Postgraduate Environments” araştırma projesinin lisansüstü çalışmaları geniş perspektiften ele alan, başvuru ve kabul sürecinden başlayarak “mezuniyete, işe yerleştirme kadar öğrencilik sürecini de tanımlayan bir süreci kapsadığını” vurgularken, “Bir lisansüstü programı nasıl kurgulamak daha anlamlı olur, kontrol noktaları nelerdir, kalite kontrolü nasıl yapılmalı?” gibi sorulara cevap arayan projedeki her partner üniversitenin bu sorulara dair kendi deneyimlerini paylaştığını ve ‘’iyi örnekler’’in nasıl ortaklaştırılabileceğini araştırdıklarını belirtiyor.

Araştırma projesini oluşturan temel ihtiyacın Afrika’daki lisansüstü seviyesindeki eğitimin yeterince çıktı üretmiyor olmasından kaynaklandığını belirten Mumcu, ‘’Proje daha çok Güney Afrika’daki bahsi geçen üniversitelerin temel ihtiyaçlarından yola çıkarak hazırlandı. Bu süreçte ‘lisansüstü öğrencileri alıp, mezun edip onlara akademide kariyer fırsatı verebilmek sürecini nasıl daha iyileştirebiliriz, bu alandaki iyi örnekler nelerdir, kaliteli çıktıyı artırmak nasıl desteklenebilir’ gibi somut ihtiyaç ve sorular etrafında örüldü’’ bilgisini veriyor.

Prof. Dr. Fikret Adaman ise Güney Afrika’daki en büyük sorunun üniversitede lisansüstü eğitime başlayan öğrencilerin akademik altyapısındaki büyük farklar olduğuna dikkat çekerek ‘’Dolayısıyla en azından araştırma nasıl yapılır, araştırma sorusu nasıl sorulur, bilimsel yöntemler nedir gibi bu işin ana öğelerini bir web sitesi üzerinden aktarabilir miyiz düşüncesiyle yola çıkıldı. Sonuçta ortaya çıkan ürün sadece Güney Afrika’daki üniversiteleri değil dünyadaki pek çok eğitim kurumu, danışman ve öğrencinin ihtiyaçlarını karşılar nitelikte içeriğe kavuştu’’ tespitinde bulunuyor.

Ece Toker Günay ise, EPE web sitesinde lisansüstü öğrencilerin danışmanlarıyla iyi niyet temelli bir işbirliği anlaşması yapabildiklerini ve öğrencinin lisansüstü çalışma sürecinde bu desteği alabilmesinin çok önemli bir fırsat oluşturduğunu vurguluyor.

‘’Enhancing Postgraduate Environments’’ projesi araştırma geliştirme ve gerçekleştirme süreçlerinde destek amaçlı materyal sunmanın yanı sıra akademik araştırmalar yürüten kurumların kurumsal gelişimlerine de destek sunan bir yaklaşım getiriyor. Bu çerçevede ‘’akademik intihalden nasıl kaçınılır’’ ve ‘’araştırmada etik’’ alanları gibi konularda da kullanıcılara kılavuzluk yapıyor.

Projeye dair daha fazla bilgi almak ve web sitesini incelemek için ziyaret ediniz: http://postgradenvironments.com/

Share