Boğaziçi Üniversitesi engellilik çalışmalarını ödüllendiriyor

2018 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ve Research Worldwide İstanbul tarafından, Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü desteğiyle verilen Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü için bu yıl da başvuruları bekliyor. Sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden engellilik alanında insan hakları yaklaşımını temel alan lisansüstü tezler, bilim kurulu tarafından değerlendirilecek ve ödüller 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilecek. Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü'ne başvuru için son tarih 20 Ekim...

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ve Research Worldwide İstanbul tarafından 2018 yılından beri verilmekte olan Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü’ne aday gösterilecek tezlerin başvuru tarihinden en çok iki yıl önce tamamlanmış ve kabul edilmiş bir doktora ya da yüksek lisans tezi olması gerekiyor. Türkçe ya da İngilizce yazılmış olması beklenen tezlerin daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve ödül almamış olması da başvuru koşulları arasında.

Engellilik Çalışmaları Yaklaşımı nedir?

Engelliliği kişinin bir eksikliği ya da kusuru olarak gören damgacı yaklaşımın eleştirisi üzerine kurulu engellilik çalışmaları yaklaşımı, engelliliği toplumsal, siyasi, kültürel, iktisadi boyutlarıyla ele almayı hedefliyor. Bu yaklaşım ayrıca engellilik deneyimini büyüme ve gelişmeye, benlik ve kimlik gelişimine ve kişisel ilişkilere etkileri açısından bir farklılık meselesi olarak değerlendiriyor. Bu doğrultuda araştırma gündemini de engelli kişilerin hak ve hürriyetlerini herkesle eşit bir biçimde kullanmalarının önündeki kısıtlamalar ile engelli kişilerin deneyimleri ve engelli hakları örgütlenmelerinin bakış açılarının incelenmesi odağında kuruyor.

Yüksek lisans için 5 bin, doktora için ise 10 in TL olarak belirlenen ödül tutarının yanında, değer görüldüğü takdirde yüksek lisans ve doktora derecelerinden her biri için birer kişiye mansiyon ödülü de verilebilir. Değerlendirme sürecinde yer alacak Bilim Kurulu ise aşağıdaki isimlerden oluşuyor:

 • Dikmen Bezmez (Doç. Dr., Koç Üniversitesi, Sosyoloji)
 • Hande Sart (Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri)
 • İdil Işıl Gül (Dr. Öğr. Üy., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk)
 • Müjde Koca Atabey (Doç. Dr., Ankara Medipol Üniversitesi, Psikoloji)
 • Resa Aydın (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Tıp)
 • Volkan Yılmaz (Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Politika)

Tezlerin değerlendirilmesinde esas alınacak kıstaslar aşağıdaki maddelerden oluşuyor:

 • Tezin sorusu ya da hipotezinin Türkiye’de engellilik çalışmaları alanına katkı sağlayacak nitelikte ve özgün olması,
 • Tezdeki araştırma kurgusu ve/veya değerlendirme örgüsünün tezin sorusunu yanıtlamaya uygun olması,
 • Tezin kuramsal dayanaklarının yeterli ve tutarlı olması,
 • Tezin güncel ulusal ve uluslararası yazından yeterince yararlanmış olması,
 • Tezde yapılan değerlendirmelerin bilimsel olarak güçlü şekilde temellendirilmiş olması,
 • Tez genel yaklaşımı açısından değerlendirildiğinde, tezin engelli kişilerin insan hakları yaklaşımını esas alması,
 • (Tezde varlığı durumunda) Tezin toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını araştırma sorusu, kurgusu ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarına başarıyla eklemlemiş olması.

Son başvuru tarihi 20 Ekim 2020 olarak belirlenen Engellilik Çalışmaları Yüksek Lisans Tez Ödülü’ne başvurmak için adayların onaylanmış ve YÖK’e teslim edilmiş tez çalışması, özgeçmişi, ödüle başvuru gerekçesi (1000 kelime) ve mezuniyet belgesinden oluşan belgeleri eksiksiz bir biçimde ve PDF formatında spf@boun.edu.tr adresine, e-mail konu kısmına “Lisansüstü Tez Ödülü -Ad Soyad” yazarak göndermesi gerekiyor.

Daha fazla bilgi için: spf.boun.edu.tr

 

Share