Temmuz 2019

Yaşlılar sosyal medya ile yaşama sarılıyor

Türkiye’de yaşlı nüfusun sosyal medya kullanımına dair Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yapılan araştırma, yaşlı bireylerin yaşamlarında sosyal medyanın yerini ve sosyal medyadan beklentilerini ortaya koydu.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü’nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanan araştırma, yaşlı nüfusun sosyal medya kullanım motivasyonlarını ve sosyal medyanın yaşlıların günlük yaşamını nasıl etkilediğini konu alıyor. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2016’da mezun olan ve aynı bölümde Yüksek Lisans derecesini 2019’da alan Eda Sena Şenceylan’ın (BÜ ’16) yürüttüğü araştırma, İİBF Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker’in danışmanlığında sonuçlarını verdi.

Share

Ortadoğu’nun CERN’ü olan SESAME’nin ilk bilimsel yayınında Boğaziçi katkısı

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kerim Avcı liderliğindeki araştırma grubunun karbondioksit ve gliserolden sentez gazı üretimini hedefleyen araştırma projesi, Ürdün’de bulunan SESAME’de (Synchrotron-Light for Experimental Science and Applications in the Middle East) yapılan deneyler sonucunda merkezin ilk bilimsel yayını olarak yayınlandı.

Aralarında Türkiye, Mısır, Ürdün, İran, İsrail ve Filistin’in yer aldığı ülkelerin üye olduğu SESAME, Ortadoğu’nun yeni araştırma ve bilim merkezi olmayı hedefleyen bir merkez. Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü’nden Doç. Dr. Emrah Özensoy’un da katkılarıyla yürütülmekte olan bu projede, değerlendirilmediği zaman ciddi bir atığa dönüşebilen gliserol ile bir sera gazı olan karbondioksitin bileşiminden sentez gazı üretimi hedefleniyor. Projede sentez gazı üretiminde fosil yakıtlar yerine yenilenebilir olan gliserolün kullanımı öneriliyor.

Mühendislik Fakültesi
Share

Kanserde yenilikçi tedavilerin önü yapay zekâ ile açılacak

Boğaziçi Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı tarafından Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Burçin Ünlü liderliğinde oluşturulan biyolojik doku ve hücrelerin mikrometre çözünürlükle görüntülenmesi için kurulan Medikal & Biyolojik Fizik Laboratuvarı’nda yeni görüntüleme teknikleri geliştirilmesi ve uygulama alanları yaratılması adına pek çok önemli proje sürdürülüyor. Bu projeler Avrupa Birliği, NATO, TÜBİTAK ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından da destekleniyor. Prof. Dr. Ünlü ve ekibi, proton tedavisinde ses dalgalarını kullanarak başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde yenilikçi ve öncü tedavilerin önünü açmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl ABD’de Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Japonya’da Hokkaido Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde proton terapi ve yapay zekânın sağlık sektörüne uyarlamaları üzerine çalışmalar yapan Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Burçin Ünlü, Boğaziçi Üniversitesi’nde geliştirmekte oldukları yeni projeler konusunda bilgi verdi. Bunlardan biri de Hokkaido Üniversitesi yürütücülüğünde, Stanford Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nin katkıda bulunduğu; proton tedavisinin etkinliğini artırmayı hedefleyen çalışma. Prof.

Share

Son 1500 yılın verileriyle bilim dünyasından İstanbul ve çevresi için deprem senaryoları

Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ ve Ankara Üniversitesi’nden bilim insanları İstanbul ve çevresinde tarih boyunca yaşanmış önemli depremleri inceledi. Son 1500 yılın önemli depremlerinin verilerini araştıran uzmanlar, Kuzey Anadolu Fayı’nın İstanbul merkezine uzanan 160 km uzunluğundaki segmentinde seri halinde oluşmuş tarihsel depremleri inceleyerek potansiyel deprem senaryoları hazırladı. Tectonophysics dergisinde Ağustos 2019 sayısında yayınlanacak makalede yer alan kestirimlere göre İstanbul’un hemen güneyinde yer alan Kuzey Anadolu Fayı’nda doğudan batıya doğru sırasıyla 7.5, 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde depremler bekleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Jeodezi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç.Dr. Fatih Bulut, Doç. Dr. Aslı Doğru, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak ve Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr.

Share

Veri Analitiği ve Yapay Zekâ ile Pazarlamada Yeni Açılımlar

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Doktora Programı öğrencisi Dr. Murat Açar’ın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker danışmanlığında hazırladığı “Paylaşım Ekonomisinde Algılanan Hizmet Kalitesi Modeli: Airbnb Örneği” (A Perceived Service Quality Model in the Sharing Economy: The Case of Airbnb) başlıklı tezi pazarlamada büyük verinin kullanımına dair çarpıcı sonuçlar içeriyor. Bir paylaşım ekonomisi örneği olan Airbnb uygulaması kullanıcılarının kişilik analizlerini ve algılanan hizmet kalitesini inceleyen araştırma, Airbnb bağlamında metinden kişilik analizi yapılan ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.

Dijitalleşme ve yapay zekânın çağı belirlemesiyle birlikte büyük verinin nasıl kullanılacağı sorusu giderek daha fazla önem kazanıyor. Pazarlama alanında büyük verinin kullanılması yoluyla ulaşılabilecek yeni keşiflerin peşinden giderek çalışmaya başlayan Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Doktora Programı öğrencisi Murat Açar, insanların seyahatlerinde konaklayacak yer bulmalarını ve ev sahiplerinin de evlerini kiralamalarını sağlayan bir platform olan Airbnb üzerine yürüttüğü çalışması ile doktora tezini tamamladı. Prof. Dr.

Share

Doç. Dr. Murat Akan’a sosyal bilimlerin öncü kurumundan davet

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Akan, 2008 yılındaki kuruluşundan beri dünyanın farklı yerlerinden 300’den fazla araştırmacıya ev sahipliği yapmış olan Nantes İleri Çalışmalar Enstitüsü (Nantes Institute for Advanced Study)’ye davet edildi. 2019-2020 eğitim yılında Hindistan ve Türkiye üzerine karşılaştırmalı bir çalışma yapmak üzere enstitüye kabul edilen Doç. Dr. Murat Akan, Yavuz Aykan, Nükhet Sirman ve Huricihan İslamoğlu ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi’nden enstitüye davet edilen dördüncü isim.

2012 – 2013 akademik yılında Göttingen Dini ve Etnik Çeşitlilik Max Planck Enstitüsü’nde araştırmacı olarak bulunan ve Columbia Üniversitesi Yayınevinden 2017 senesinde çıkan The Politics of Secularism: Religion, Diversity, and Institutional Change in France’ in yazarı Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Akan, Hindistan ve Türkiye’yi karşılaştırmalı olarak inceleyeceği çalışmasıyla gelecek eğitim yılında Nantes’de bulunacak.

Share

Kanser tedavisinde radyasyon oranını düşürecek yeni yaklaşım

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde doktora öğrencisi olan Pınar Dursun, doktora sonrası araştırmalar yapmak üzere ABD’nin önde gelen kanser araştırma merkezlerinden biri olan Sloan Memorial Kettering Cancer Center’ın Sağlık Fiziği (Medical Physics) bölümüne radyasyon tedavisi planlaması konusundaki çalışmalarına devam etmek üzere kabul edildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. İ. Kuban Altınel ve Prof. Dr. Caner Taşkın ile birlikte çalışan Pınar Dursun, kanser teşhisi konulan hastaların radyasyon tedavisinde, tedaviyi en iyi ve etkin biçimde planlamayı amaçlayan algoritmaların geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütüyor. Pınar Dursun bu çalışmalarla kanser tedavisinde daha az radyasyona gereksinim duyan, klinik olarak kabul edilebilir planlar elde edilebileceğini belirtiyor.

Öncelikle yürüttüğünüz çalışma hakkında bilgi alabilir miyiz?

Mühendislik Fakültesi
Share